یک فیلم استنت گذاری قلب که در قالب یک انیمیشن 3D ارائه شده است.