انجمن کاردیولوژی امریکا که در واشنگتن، دی سی واقع شده است یک انجمن پزشکی غیر انتفاعی است که در سال 1949 تاسیس شده است. مأموریت این انجمن و بیش از 52،000 عضو آن این است که سلامت قلب را بهبود بخشند. ACC منجر به شکل گیری سیاست های بهداشتی، استانداردها و دستورالعمل های حیاتی می باشد.انجمن کاردیولوژی امریکا برای اندازه گیری و بهبودِ مراقبت، فهرست ملی را عرضه می کند و به بیمارستان ها و موسسات اعتبار می بخشد. ACC همچنین مجله دانشکده قلب و عروق آمریکا را تهیه می کند که یکی از مهمترین نشریات پزشکی قلب و عروق در سراسر جهان است.

در سال 1949، 13 متخصص قلب و عروق به رهبری فرانتس گرودل و برونو کیش کالج آمریکایی قلب و عروق را تاسیس کردند. این دوران اغلب به نام “عصر طلایی قلب و عروق” نامیده می شود، با توجه به تغییرات چشمگیری که در زمینه پزشکی قلب و عروق صورت گرفت بنیانگذاران کالج، از جمله فرانتس گرودل، رابرت گلوور و دیگران آموزش مداوم تمرینات کالج را ادامه دادند.

انجمن کاردیولوژی امریکا بیش از 52،000 عضو دارد که اعضای آن شامل پزشکان، پرستاران، متخصصین پرستاری بالینی، دستیاران پزشک، پزشکان داروساز، متخصصین مراقبت های قلبی عروقی می باشد. حداقل 75 درصد از فعالیت های حرفه ای باید به بیماری های قلبی عروقی اختصاص داده شود. کسانی که بیشترین تجربه را کسب می کنند، عنوان “استاد کالج قلب آمریكا” (MACC) را دریافت می کنند.

اعضای داوطلب انجمن کاردیولوژی امریکا، بزرگترین دارایی کالج هستند که برای رسیدن به اولویت های استراتژیک و تحقق مأموریت خود تلاش می کنند تا مراقبت های قلبی-عروقی و بهبود سلامت قلب را تامین کنند. این اعضا، سازمان را مدیریت می کنند و نیروی محرک توسعۀ برنامه های آموزشی، محصولات و دستورالعمل ها هستند و موقعیت های ACC را در قوانین دولتی و فدرال شکل می دهند.

به همین ترتیب، در دسامبر 2015 تغییرات اساسی و بی سابقه ای در ساختار اداری کالج  توسط هیئت امناء مورد تایید قرار گرفت و هدف آن ایجاد دانشگاه انعطاف پذیر، استراتژیک و پاسخگو در زمینه قلب و عروق جهانی بود.

سیاست حمایت و سلامت
در طی دهه های گذشته سیستم مراقبت بهداشتی ایالات متحده تغییرات اساسی ایجاد کرده است که همین منجر به تغییر شدید داروها شده است. صرف نظر از موانع و تهدیدهای بی شماری که از نظر قلب و عروق به وجود آمده است، انجمن کاردیولوژی امریکا همچنان برای سلامتی نهایی بیماران در ایالات متحده و همچنین در سراسر جهان تلاش می کند.

ACC برای پیشرفت مأموریت کالج با تلاش های تبلیغاتی خود، روابط خود را با کنگره، سازمان های دولتی فدرال، نهادهای قانونگذاری و نظارتی دولت، بیمه های خصوصی و دیگر گروه های سیاست گذاری ادامه می دهد تا برای بهبود سلامت قلب کاری انجام دهد.