کنگره جهانی قلب و عروق که توسط فدراسیون جهانی قلب برگزار می شود یک نشست منظم از متخصصین قلب و عروق از سراسر جهان است که به منظور ارتقاء، آموزش و درمان بیماری های قلبی صورت می گیرد.

تاریخچه

اولین کنگره جهانی قلب و عروق در سپتامبر سال 1950 در پاریس تحت نظارت انجمن بین المللی قلب و عروق برگزار شد که خود این انجمن چهار سال قبل تاسیس شده بود. کنگره های بعدی تا سال 2006 در فاصله زمانی چهار ساله برگزار شدند؛ از آن زمان به بعد این کنگره ها در فواصل دو ساله برگزار شدند.

فدراسیون بین المللی قلب و عروق که در سال 1970 تأسیس شده بود در سال 1978 با انجمن بین المللی قلبشناسی ادغام شد تا جامعه بین المللی و فدراسیون قلب و عروق را تشکیل دهند. این کنگره در سال 1998 به نام فدراسیون قلب جهانی تغییر نام داد. کنگره جهانی قلب و عروق هنوز هم به فعالیت خود ادامه می دهد.

فهرست کنگره ها

نشست بین المللی متخصصان قلب و عروق در مقطع ابتدایی و تا حدودی غیر رسمی در سال 1933 در پراگ برگزار شد اما ظهور نازیسم و جنگ جهانی دوم مانع از همکاری بیشتر این کنگره تا سال 1946 شد (زمانی که کنگره قلب و عروق در مکزیکو سیتی برگزار شد.) اولین کنگره جهانی واقعی در سال 1950 برگزار شد.

 

مکان زمان کنگره
Dr Charles Laubry پاریس Sept 1950 I
Dr Paul Dudley White واشنگتن 12–17 Sept 1954 II
Dr Pierre Rijlant بروکسل 14–21 Sept 1958 III
Dr Ignacio Chávez مکزیکوسیتی 7–13 Oct 1962 IV
Dr S. Padmavati دهلی نو 16–22 Oct 1966 V
لندن 6–12 Sept 1970 VI
بوینس آیرس 1–7 Sept 1974 VII
Dr Chuichi Kawai توکیو 17–23 Sept 1978 VIII
مسکو 20–25 June 1982 IX
Dr Thomas N. James واشنگتن 14–19 Sept 1986 X
Dr Yolando QM Sulit مانیلا 11–16 Feb 1990 XI
Dr David T. Kelly برلین 10–14 Sept 1994 XII
Dr Mario Maranhão ریودوژانیرو 26–30 April 1998 XIII
Dr David T. Kelly سیدنی 5–9 May 2002 XIV
Drs Michal Tendera and Valentin Fuster بارسلونا 2–6 Sept 2006 XV
Drs Horacio Faella and Shahryar Sheikh بوینس آیرس 18–21 May 2008 XVI
Drs Gao Runlin and Tse Tak-Fu پکن 16–19 June 2010 XVII
Dr Sidney C. Smith, Jr. دبی 18–21 April 2012 XVIII
Dr K. Srinath Reddy ملبورن 4–7 May 2014 XIX
مکزیکو سیتی 4–7 June 2016 XX